Kręci Mnie Mój Zawód

Organizatorem konkursu „Kręci Mnie Mój Zawód” jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, współorganizatorem Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Konkurs został objęty patronatem przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty – Waldemara Flajszera.

Celem konkursu jest:

  • promowanie pracy zawodowej jako źródła sukcesu osobistego;
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
  • promocja osiągnięć i potencjału uczniów szkół zawodowych;
  • popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie łódzkim;
  • wskazanie możliwości zawodowych na rynku pracy;
  • zachęcanie uczniów do świadomego planowania ścieżki kariery zawodowej.

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie filmu promocyjnego dotyczącego wykonywania wybranego zawodu/zawodów lub związanego z nim stanowiska/stanowisk pracy
oraz innych elementów promujących wybrany zawód.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

Plakat