Kształcenie na potrzeby branży informatycznej

30 listopada odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Klastra IT, Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum. Celem działań Klastra jest m.in. integracja branży informatycznej, rozwój rynku pracy w obszarze ICT, a przede wszystkim kształcenie kadr dla dynamicznie rozwijającego się w regionie sektora IT. I to właśnie możliwość wspólnego kształcenia na potrzeby firm z branży IT była jednym z tematów rozmów.