ŁÓDZKIE NA PLUS – III edycja Budżetu Obywatelskiego

W tym roku obchodzić będziemy 100-lecie istnienia województwa łódzkiego. Będzie to także rok, w którym odbędzie się trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Na trzecią edycję planuje się przeznaczyć aż 8 milionów złotych, dzięki którym uda się zrealizować kolejne obywatelskie pomysły, przyczyniając się tym samym do rozwoju całego województwa.

Organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ma nadzieję, że i ta edycja będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem. Dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców województwa łódzkiego, zarówno w proces zgłaszania zadań, jak i głosowania, dowodzi, że dobro naszego regionu jest bliskie sercu każdego z nas, a inicjatywę budżetu obywatelskiego warto kontynuować.

Ważne jest, aby w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” wzięło udział jak najwięcej mieszkańców regionu, dlatego zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu, których listę można znaleźć pod tym linkiem: https://bo.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2019/03/Kontakty-do-pracownik%C3%B3w-BO.pdf. Szczegółowe informacje zaś znaleźć można na stronie bo.lodzkie.pl.

Wspólnie zadbajmy o rozwój naszego województwa i o budowę naszej regionalnej społeczności.
Dnia 12 kwietnia Zarząd Województwa Łódzkiego postanowił przedłużyć termin składania projektów zadań do III edycji Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS. Propozycje można zgłaszać do 23 kwietnia.