Nowy Wymiar

Od 1 października 2022 r. rozpoczynamy realizację projektu “Nowy wymiar”.

Całkowita wartość projektu: 954 581,40 zł
Kwota dofinansowania: 859 123,26 zł

Główne zadania:

1. Adaptacja czterech pracowni oraz doposażenie sześciu pracowni na potrzeby kursów umiejętności zawodowych
2. Realizacja pięciu kursów umiejętności zawodowych
– Podstawy fotografii AUD.02.2
– Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń EKA.05.3
– Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie MEC.05.5
– Planowanie kampanii reklamowej PGF.08.3 i Języka obcego zawodowego PGF.08.6
– Budowa i konfiguracja sieci komputerowych
3. Realizacja kursu podnoszącego kwalifikacje: Uprawnienia elektryczne G1 do 1KV

Chęć udziału w kursach można zgłosić mailowo na adres: szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl.