Kursy zawodowe Łódź

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w zakresie jednej kwalifikacji. Umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.
Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu i może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Uczestnik, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Dyplom technika może otrzymać osoba, która posiada:

  • wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,
  • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Kurs może być realizowany w formie stacjonarnej i zaocznej.

NASZA OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH, W PODZIALE NA GRUPY ZAWODÓW, OBEJMUJE: