fotograf

Kurs zawodowy fotograf

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

 

Fotograf zajmuje się profesjonalnie wykonywaniem różnych zdjęć i ich obróbką. Może specjalizować się w pewnych typach zdjęć np. do dokumentów, okolicznościowych, reklamowych czy reportażowych. Najczęściej osoby wykonujące ten zawód skupiają się przede wszystkim na wykonywaniu zdjęć tylko jednego rodzaju.

Czas trwania nauki – 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota, niedziela), średnio co dwa tygodnie.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

Zadania zawodowe:

  • przygotowanie planu zdjęciowego,
  • rejestrowanie obrazu,
  • obróbka i publikowanie obrazu.

 

Kurs kwalifikacyjny na fotografa

Fotograf może pracować samodzielnie, ale też w agencji modelek, studio fotograficznym, agencji reklamowej czy w redakcji gazety. Fotograf zatrudniony w studio fotograficznym oprócz wykonywania zdjęć, zajmuje się także ich wywoływaniem i tworzeniem odbitek z materiałów dostarczonych przez klientów.

Fotograf może świadczyć usługi dla potrzeb instytutów naukowych przygotowując zdjęcia wszelkiego rodzaju procesów technologicznych, maszyn, urządzeń. Szczególnym zajęciem jest praca fotografa w policji (technik kryminalistyki), który na miejscu przestępstwa utrwala nietypowe obrazy dla potrzeb dokumentacji sprawy.

Fotograf może także założyć własną działalność i pracować na własny rachunek.

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
  • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
tel. 784 207 390