technik fotografii i multimediów

Kurs zawodowy technik fotografii i multimediów

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Uwaga: Uczestnicy kursu realizowanego w ramach projektów UE zobowiązani są do wypełnienia dodatkowych dokumentów. Dokumenty zostaną opublikowane na stronie Zespołu 9 sierpnia 2021 r.

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Zadania zawodowe obejmują:

  • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
  • wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Kurs kwalifikacyjny technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów oraz realizacją projektów multimedialnych z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu. Zajmuje  się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami tradycyjnymi lub cyfrowymi. Wykonuje zdjęcia architektury, fotografuje obiekty architektoniczne, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę, wykonuje: fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne. Rejestruje i przygotowuje  materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne, a także administruje witrynami internetowymi opartymi o CMS. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji  określonych zadań, posługuje się m.in. drukarką i skanerem 3D.

Aby uzyskać tytuł technika fotografii i multimediów należy:

  • posiadać minimum wykształcenie średnie;
  • ukończyć  kwalifikacyjny kurs zawodowy AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
  • zdać egzamin zawodowy po każdej ukończonej kwalifikacji.

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
  • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA

szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
tel. 784 207 390