technik rachunkowości

Rachunkowość służy uporządkowaniu obrotu pieniężnego w poszczególnych podmiotach gospodarczych. Prowadzi ona rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów.

Wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse oraz raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego. Dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

 

Zadania zawodowe technika rachunkowości:

 • prowadzenie rachunkowości
 • dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
 • sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej
 • obliczanie wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania
 • sporządzanie listy płac
 • obliczanie składki na ubezpieczenia społeczne
 • rozliczanie podatku VAT i akcyzowego
 • prowadzenie ewidencji podatkowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowej
 • sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS.

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w działach finansowo – księgowych przedsiębiorstw, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych i urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista do spraw finansów lub specjalista do spraw kadr i płac. Osoby posiadające tytuł technika rachunkowości mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Ckziu Technik Rachunkowosci

Szczegóły kierunku:

Technik rachunkowości to zawód składający się z dwóch kwalifikacji. Aby uzyskać tytuł technika rachunkowości, trzeba wykazać się wiedzą na temat prowadzenia biura rachunkowego oraz dokumentacji biurowej. Słuchacze tego kierunku poznają także podstawy języka angielskiego w rachunkowości, a w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają też podstawy przedsiębiorczości, które ułatwiają absolwentom założenie i efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Pierwszy kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik rachunkowości (431103) obejmuje przedmioty przewidziane dla kwalifikacji A.36 w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik rachunkowości. Jednym z warunków ukończenia kursu jest odbycie praktyki zawodowej zgodnie z podstawą programową. Najczęściej są to praktyki w dziale księgowości.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat potwierdzające kwalifikację AU.36. Prowadzenie rachunkowości. Osoby zainteresowane mogą kontynuować naukę na kolejnym kursie A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Po każdym kursie bezpłatne egzaminy zawodowe odbywają się na terenie placówki.