technik rachunkowości

Kurs zawodowy technik rachunkowości

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

EKA.05.  Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kurs kwalifikacyjny technik rachunkowości

Technik rachunkowości to zawód składający się z dwóch kwalifikacji. Aby uzyskać tytuł technika rachunkowości, trzeba wykazać się wiedzą na temat prowadzenia biura rachunkowego oraz dokumentacji biurowej. Słuchacze tego kierunku poznają także podstawy języka angielskiego w rachunkowości, a w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają też podstawy przedsiębiorczości, które ułatwiają absolwentom założenie i efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej.  Jednym z warunków ukończenia kursu jest odbycie praktyki zawodowej zgodnie z podstawą programową. Najczęściej są to praktyki w dziale księgowości.

 

 

Ckziu Technik Rachunkowosci

Zadania zawodowe technika rachunkowości:

 • prowadzenie rachunkowości
 • dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
 • sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej
 • obliczanie wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania
 • sporządzanie listy płac
 • obliczanie składki na ubezpieczenia społeczne
 • rozliczanie podatku VAT i akcyzowego
 • prowadzenie ewidencji podatkowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowej
 • sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS.

 

Szczegóły kierunku:

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w działach finansowo - księgowych przedsiębiorstw, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych i urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista do spraw finansów lub specjalista do spraw kadr i płac. Osoby posiadające tytuł technika rachunkowości mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
tel. 784 207 390