Technik inżynierii sanitarnej

Technik inżynierii sanitarnej

Technik inżynierii sanitarnej to zawód dający możliwość nabycia wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych oraz poznania  tajników wiedzy dotyczącej wykonywania i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz sieci komunalnych.

Zawód Technik inżynierii sanitarnej składa się z dwóch kwalifikacji:

  • BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych
  • BD.22 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci sanitarnych