elektryk

Kurs zawodowy elektryk

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kurs kwalifikacyjny elektryk

Elektryk, to zawód polegający na montażu, konserwacji oraz instalacji urządzeń i systemów elektrycznych. Elektryk to osoba, która nie tylko musi projektować instalacje elektryczne, ale także później oceniać i czuwać nad wykonanymi pracami. Warto też zaznaczyć, że obowiązki elektryka zależą przede wszystkim od specjalizacji pracownika, jak i działu elektrotechnicznego, w jakim został on zatrudniony. Ważne jest też miejsce pracy i specyfika zakładu pracy, w którym pełni swoje obowiązki. Elektryk może znaleźć zatrudnienie w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje) lub w usługach, np. w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych czy serwisach.

Czas trwania nauki – 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota, niedziela), średnio co dwa tygodnie.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

Do zadań zawodowych elektryka należy:

  • montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych;
  • montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
  • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl, tel. 784 207 390

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne.