Technik robotyk

Kurs zawodowy technik robotyk

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

Kurs kwalifikacyjny roboryk

 Technik robotyk łączy wiedzę i umiejętności z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłowych, obsługi robotów przemysłowych, sterowania procesami wykonywanymi przez roboty oraz planowaniu zadań w ramach automatyzacji i użycia robotów w procesach przemysłowych.

Słuchacze tego kierunku poznają także podstawy języka angielskiego, a w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają też podstawy przedsiębiorczości. Jednym z warunków ukończenia kursu jest odbycie praktyki zawodowej zgodnie z podstawą programową.

Absolwenci tego kierunku znajdują  zatrudnienie m.in. w: branży motoryzacyjnej, elektronicznej i komputerowej, obronnym i lotniczym, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz biurach technologicznych.

Zadania zawodowe technika robotyka:

  • wykonywanie montażu urządzeń i systemów robotyki,
  • uruchamianie urządzeń i systemów robotyki,
  • obsługa urządzeń i systemów robotyki,
  • programowanie urządzeń i systemów robotyki,
  • eksploatacja urządzeń i systemów robotyki,
  • diagnostyka i konserwacja urządzeń i systemów robotyki.

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki – są to egzaminy bezpłatne.