technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem umożliwiającym specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej,  np.: kolektorów słonecznych, pompy ciepła,  małych elektrowni wodnych i wiatrowych.
Odpowiada za przygotowanie prac oraz montaż urządzeń oraz  nadzorwanie i serwisowanie ich działania.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  może znaleźć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych lub jako przedstawiciel handlowy firm zajmujących się produkcją i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może podjąć własną działalność gospodarczą.

Zadania zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki obnawialnej:

  • montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót,
  • wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

W trakcie nauki słuchacze mają możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki – są to egzaminy bezpłatne.