technik informatyk

Informatyka – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje.

Zadania zawodowe technika informatyka obejmują:

  • posługiwanie się pakietami oprogramowania użytkowego,
  • przeprowadzanie analizy zadania w celu określenia optymalnego języka programowania,
  • projektowanie i administrowanie stron WWW,
  • programowanie komputerów,
  • prowadzenie szkoleń,
  • dobieranie konfiguracji sprzętu do określonych zastosowań,
  • projektowanie, zakładanie, administrowanie oraz nadzorowanie baz danych,
  • administrowanie i nadzorowanie pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych.

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w każdej firmie posiadającej własną sieć komputerową.

Technik informatyk może zajmować się składaniem i konfigurowaniem sprzętu komputerowego, opracowywaniem komputerowych systemów informacji, programowaniem, wdrażaniem programów, administrowaniem sieci komputerowych, zarządza systemami baz danych oraz projektowaniem stron WWW.

Ckziu Technik Informatyk

Słuchacz podczas praktyk zawodowych zdobędzie doświadczenie w zawodzie. Wykwalifikowani informatycy mogą prowadzić badania nad nowymi systemami informatycznymi, tworzyć wyspecjalizowane projekty programistyczne lub oceniać, planować i projektować systemy wyposażenia komputerowego firm.