technik mechatronik

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Absolwent naszego kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek, sobota, niedziela), średnio co dwa tygodnie.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

Technik mechatronik znajdzie pracę w różnych branżach przemysłowych związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych na stanowiskach montera, konserwatora, brygadzisty, kierownika utrzymania produkcji, programisty urządzeń i systemów mechatronicznych oraz specjalisty do spraw diagnostyki i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przez urządzenia i systemy mechatroniczne należy rozumieć:

 • urządzenia elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne,
 • zespoły napędów elektrycznych (silniki asynchroniczne, krokowe i prądu stałego),
 • układy sterowania elektrycznego (przekaźniki, styczniki, sensory, sterowniki PLC, falowniki i regulatory PID),
 • manipulatory i roboty przemysłowe.

Aby uzyskać tytuł technika mechatronika należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe: EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych i EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz zdać egzaminy zawodowe po każdej kwalifikacji.

Więcej informacji o kursie EE.02 tutaj,
a o kursie EE.21. tutaj.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
 • 1 zdjęcie legitymacyjne;
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
tel. 784 207 390

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne.