technik teleinformatyk

Kurs zawodowy technik teleinformatyk

Kurs kwalifikacyjny technik teleinformatyk

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

 

Obserwując rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Wszechobecna informatyzacja systemów telekomunikacyjnych i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych wymaga wykształcenia specjalistów posiadających specyficzną wiedzę z zakresu zastosowań telekomunikacji w informatyce jak również informatyki w telekomunikacji.

Kierunek ten został stworzony z myślą o przygotowaniu takich właśnie specjalistów, łączących i umiejących w praktyce wykorzystać wiedzę z tych dwóch dziedzin.

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi:
a) wdrażania i eksploatowania systemów komputerowych,
b) montowania okablowania strukturalnego lokalnych sieci komputerowych,
c) instalowania i konfigurowania urządzeń sieci lokalnej,
d) wdrażania i eksploatowania sieciowych systemów operacyjnych wraz z usługami lokalizowania i usuwania awarii w sieciach lokalnych;

2) w zakresie kwalifikacji INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi:
a) montowania i konfigurowania sieci komutacyjnych,
b) wdrażania i utrzymania abonenckich systemów głosowych,
c) montowania torów transmisyjnych sieci rozległych,
d) instalowania i konfigurowania urządzeń sieci rozległych,
e) administrowania i diagnozowania sieci rozległych,
f) wdrażania i eksploatowania systemów transmisji danych

 

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
  • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły średniej;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
tel. 784 207 390