technik teleinformatyk

Obserwując rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Wszechobecna informatyzacja systemów telekomunikacyjnych i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych wymaga wykształcenia specjalistów posiadających specyficzną wiedzę z zakresu zastosowań telekomunikacji w informatyce jak również informatyki w telekomunikacji.

Kierunek ten został stworzony z myślą o przygotowaniu takich właśnie specjalistów, łączących i umiejących w praktyce wykorzystać wiedzę z tych dwóch dziedzin.

Zadania zawodowe technika teleinformatyka obejmują:

  • montowanie i uruchamianie zestawów komputerowych oraz instalowanie oprogramowania teleinformatycznego,
  • diagnozowanie stanu technicznego komputerów i sieci teleinformatycznej, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego,
  • projektowanie, budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN,
  • instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego,
  • zabezpieczanie komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych,
  • montowanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych oraz administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej,
  • kontrolowanie urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej,
  • prowadzenie sprzedaży podzespołów, urządzeń komputerowych oraz urządzeń i usług teleinformatycznych,
  • instalowanie teleinformatycznych okablowań sieciowych i urządzeń transmisji bezprzewodowej.

Ckziu Teleinformatyk

Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w firmach korzystających z informacji w formie elektronicznej, montujących i sprzedających komputery, organach systemy teleinformatyczne, firmach świadczących usługi teleinformatyczne, na stanowisku administratora sieci komputerowych, firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, a także montujących oraz naprawiających telefony komórkowe.