mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Mechanika pojazdów samochodowych to szereg działań mających na celu właściwą eksploatację i obsługę pojazdów samochodowych a także naprawę pojazdów mającą na celu przywrócenie sprawności technicznej.

Zadania zawodowe mechanika pojazdów samochodowych:

  • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Mechanikiem pojazdów samochodowych nazywamy specjalistę zajmującego się naprawą pojazdów samochodowych. Może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów, zespołów i układów. Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, w instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi i materiałami eksploatacyjnymi, w przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych. Możliwe jest również prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży samochodowej.

Czas trwania nauki – 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota, niedziela), średnio co dwa tygodnie.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
  • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania można wykonać w placówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
tel. 784 207 390

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne.