Technik mechanik

Kurs zawodowy technik mechanik

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kurs kwalifikacyjny technik mechanik

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne.

Aby uzyskać tytuł technika mechanika należy:

  • posiadać minimum wykształcenie średnie;
  • ukończyć jeden z dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych:  MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających;
  • ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
  • zdać egzamin zawodowy po każdej ukończonej kwalifikacji.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
  • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
tel. 784 207 390