technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów samochodowych
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu organizowania i nadzorowania procesów naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych na średnim poziomie technicznym.

Zadania zawodowe technika pojazdów samochodowych:

  • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,
  • obsługiwanie i naprawa pojazdów samochodowych,
  • organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek, sobota, niedziela), średnio co dwa tygodnie.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podejmowanie pracy między innymi w stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów, stacjach kontroli pojazdów (po ukończeniu kursu diagnostów i zdaniu stosownych egzaminów). Wielu techników pojazdów samochodowych znajduje zatrudnienie w salonach sprzedaży samochodów jako doradca klienta, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniami komunikacyjnymi, obrotem pojazdami i ich częściami w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów.

Zdobyta podczas kształcenia wiedza pozwala również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Aby uzyskać tytuł technika pojazdów samochodowych należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe: MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów samochodowych oraz MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz zdać egzaminy zawodowe po każdej kwalifikacji.

Więcej informacji o kursie MG.12 tutaj,
o kursie MG.18. tutaj,
o kursie MG.43. tutaj.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
  • 1 zdjęcie legitymacyjne;
  • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły średniej;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
tel. 784 207 390

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne.