Informator MG.12. Elektromechanik Pojazdów Samochodowych.