Organizacja zajęć od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

Informujemy, że od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r. zajęcia odbywać się będą w systemie hybrydowym.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. część zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu będzie prowadzona stacjonarnie w szkole, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
Pozostałe zajęcia, zgodnie z planem, nadal odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Moodle.
Szczegółowe informacje na temat organizacji poszczególnych zajęć znajdują się w planie.