Pierwszy rozdział Dni Otwartych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego

Pierwszy rozdział Dni Otwartych, 23 marca 2019 roku, już za nami. Przybyli do szkoły, zainteresowani zawodami technik mechanik, technik mechatronik i technik elektryk, których zaplecze zostało na nowo zbudowane w naszym ośrodku w ramach projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii – kuźnią nowoczesnych kadr” oraz obecni słuchacze Centrum, mieli okazję zapoznać się z historią projektu i jego podsumowaniem, obejrzeć zupełnie nowe pracownie oraz wspólnie przedyskutować wrażenia podczas poczęstunku.

Na program wydarzenia składały się: przywitanie gości i słuchaczy przez dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego, krótka opowieść o rozwoju szkoły przygotowana przez doradców zawodowych, podsumowanie projektu zaprezentowane przez managera projektu, reprezentującego firmę Andarro Anna Ziółkowska-Szewczyk, która zarządza projektem oraz – co najważniejsze – zwiedzanie pracowni zmodyfikowanych i na nowo wyposażonych w ramach projektu, a także oglądanie nowych linii produkcyjnych do nauczania. Zapraszamy do obejrzenia galerii.