Porozumienie o współpracy

11 grudnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy między Centrum  a Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej reprezentowanym przez Dziekana Wydziału dr. hab. inż. Zbigniewa Wiśniewskiego. Współpraca pozwoli na kreowanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego otwartego na sugestie pracodawców.