Przedłużenie terminu zawieszenia zajęć do dnia 7 czerwca 2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużone zostaje ograniczenie działalności dydaktycznej na terenie placówek wchodzących w skład Zespołu do dnia 7 czerwca 2020 roku.
[Plik edytowany i zmieniony po zmianie przepisów w dniu 21 maja 2020 r.]