Przedłużenie terminu zawieszenia zajęć do dnia 26 czerwca 2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi informuje o przedłużeniu  ograniczenia działalności dydaktycznej na terenie placówek wchodzących w skład Zespołu do dnia 26 czerwca 2020 roku.
[Plik edytowany i zmieniony po zmianie przepisów w dniu 4 czerwca 2020 r.]