Razem

„Razem Możemy Więcej” to program skierowany do cudzoziemców, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym w Ukrainie).

W ramach projektu edukacyjnego „Kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców” będącego jego częścią, uczestnicy będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, np. dotyczące żywienia i gastronomii.
W ramach kursu zrealizowane zostaną zagadnienia:
1. Podstawy żywienia i gastronomii
2. Przyjmowanie i magazynowanie żywności
3. Sporządzanie i ekspedycja napojów
4. Przygotowanie potraw i napojów.

Kurs jest bezpłatny. Chęć udziału w kursie można zgłosić dzwoniąc do sekretariatu tel. (42) 631 98 48 wew. 11 lub drogą mailową na adres sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl