Egzaminy zawodowe

 • 1. Komunikat dotyczący sesji egzaminacyjnej styczeń – luty 2021

  Drodzy Słuchacze i Absolwenci!

  Wysłaliśmy do Was maile z informacją o terminach egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2021. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych i potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  W przypadku braku informacji mailowej lub dodatkowych pytań dotyczących egzaminów zawodowych prosimy o kontakt: egzaminyzawodowe@nowoczesnaszkola.edu.pl.

  Osoby, które zdecydują się na przełożenie egzaminów na kolejną sesję proszone są o przesłanie oświadczenia.(Oświadczenie o  rezygnacji z egzaminu)

  Terminy egzaminów:

  Egzaminy praktyczne dokumentacja (E.24., EE.26.; MG.43,) –  odbędą się 11 stycznia 2021 r.

  Egzaminy pisemne (dla wszystkich) – odbędą się 12 stycznia 2021 r.

  Egzaminy praktyczne w pozostałych kwalifikacjach odbywać się będą w okresie 15 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r.

  Przypominamy również o obowiązujących w trakcie egzaminów zasadach bezpieczeństwa:

  1. o  zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  2. o obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie
   obowiązującymi przepisami prawa
  3. o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
   przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania
   należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  4. o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
   po zakończonym egzaminie.

  O czym należy pamiętać w czasie egzaminu (plakat)