Spotkanie z dyrektorami ukraińskich szkół

W minionym tygodniu mieliśmy przyjemność gościć w naszej Placówce dyrektorów ukraińskich szkół z Obwodu Winnickiego i Czerniowieckiego. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji wspólnego projektu realizowanego przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Celem projektu jest poznanie przez uczestników struktury systemu edukacji w Polsce, źródeł i sposobów finansowania, sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz systemu szkolenia nauczycieli a także prezentacja nowatorskich form edukacji. Realizatorzy programu chcą w ten sposób wesprzeć kształtowanie się prodemokratycznych i proeuropejskich postaw społeczeństwa ukraińskiego. W trakcie spotkania dyrektorzy zapoznali się z nowoczesną bazą dydaktyczną oraz działaniami edukacyjnymi naszego Zespołu.