Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

27 stycznia 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku.
Nabór wniosków trwać będzie do 21 lutego 2020 r.
Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:
– w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
– przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków
Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego
Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii “uczeń”
Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii “student”