Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja obchodzimy święto państwowe, którego celem jest upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791), ustanowione w 1919 i ponownie w 1990.
Konstytucja została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Jej autorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.