System dualny

System dualny, zwany również przemiennym, to system polegający na takiej organizacji procesu kształcenia, w którym prowadzi się równolegle kształcenie w szkole i bezpośrednio u pracodawcy, w zakładzie pracy. Przykładowy podział procesu kształcenia to dwa dni zajęć w szkole i trzy dni u pracodawcy. W szkole kształtowane są umiejętności teoretyczne, u pracodawcy zaś umiejętności praktyczne. Prekursorem dualnego systemu kształcenia są Niemcy, w których nauczanie systemem dualnym ma już ponad 50-letnią tradycję. W Europie system dualny wprowadzony został już też między innymi: w Austrii, w Szwajcarii, w Czechach, na Węgrzech i w Holandii.

Filarem dualnego systemu kształcenia jest ścisła współpraca między sektorem pracy a edukacji. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi jest prekursorem kształcenia systemem dualnym na poziomie szkoły policealnej.

W 2009 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Häring Polska i w ramach innowacji pedagogicznej wdrożyliśmy kształcenie systemem dualnym w zawodzie technik mechanik. Obecnie kształcenie dualne realizujemy w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych między innymi w takich zawodach jak: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, sprzedawca, technik mechanik, technik mechatronik, technik handlowiec.

Dotychczas udało nam się systemem dualnym przeszkolić pracowników na potrzeby takich firm jak: Häring Polska SP. z o.o, SKB Drive tech SA,
Fabrytki Pierścieni Tłokowych „Prima” SA, ENGOREM Sp. z o.o, Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Kellogg’s – UMA Investments Sp. z o.o.

Korzyści kształcenia systemem dualnym przedstawia poniższy graf.