Technik programista

Technik programista to znakomity wybór drogi życiowej dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, komputerami, aplikacjami internetowymi czy mobilnymi. Programowanie daje też możliwość rozwijania pasji, np. programowania robotów czy pisania gier 3D.

Programista tworzy programy komputerowe w określonym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programista zna co najmniej kilka języków programowania, np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript, lecz specjalizuje się tylko w jednym z nich.

Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:
– aplikacji, zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących określone zadania, dla przykładu wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
– systemów, rozwijających aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego, jak systemy operacyjne, sterowniki, czy systemy zarządzania bazami danych,
– aplikacji internetowych, działających w środowisku www,
– aplikacji mobilnych, działających na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.

Absolwent kierunku technik programista jest przygotowany do wykonywania wielu zadań zawodowych.

1. W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych,
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

2. W zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
a) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
b) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
c) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.