Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagłośnień to zawód związany z realizacją dźwięku na estradzie, w plenerze czy teatrze. Zadania zawodowe obejmują obsługę sceny: konfigurowanie i obsługę systemów scenicznych oraz realizację nagłośnień: konfigurowanie i obsługę systemów nagłośnień.

W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:
AUD.06. Obsługa sceny
AUD.07. Realizacja nagłośnień
Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień obejmuje wiedzę z zakresu:

– podstaw realizacji nagrań i nagłośnień,
– doboru urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia,
– integracji systemów nagłośnieniowych z zewnętrznymi systemami scenicznymi,
– instalacji i korekty systemów nagłośnieniowych,
– wykonywania nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego.