Komunikat dla słuchaczy przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty-2019

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem egzaminów w sesji styczeń – luty 2019

Terminarz egzaminów w sesji styczeń – luty 2019

Na każdy egzamin należy przyjść 45 minut wcześniej z dowodem tożsamości i kilkoma czarno piszącymi długopisami. Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.

Imienne listy osób zdających zostaną wywieszone na tablicy przy sekretariacie do 7 grudnia 2018 roku.