XI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2018

W dniach 15-16 października 2018 r. odbędzie się XI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2018.
To cykliczna impreza współtworzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz kluczowe podmioty życia gospodarczego z całej Polski, platforma wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi.
W czasie trwania Forum spotkają się reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju. Reprezentanci czołowych firm międzynarodowych pokażą w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości.
Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach tematycznych i nawiązać nowe kontakty biznesowe.