XIV Europejskie Forum Gospodarcze

XIV Europejskie Forum Gospodarcze to ciekawe tematy oraz znakomici prelegenci ze świata biznesu, nauki i samorządu. Forum będzie miejscem interesujących spotkań dla pionierów i innowatorów, a urozmaicona oferta tematyczna sprawi, że wydarzenie stanie się doskonałą przestrzenią do ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń.