ZAJĘCIA W TERMINIE OD 12.04.2021 DO 18.04.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 8 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia od 12.04.2021 r. do 18.04.2021 r. prowadzone będą za pośrednictwem platformy MOODLE (https://eplatforma.nowoczesnaszkola.edu.pl/login/index.php).