ZAJĘCIA W TERMINIE OD 19.04.2021 DO 25.04.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 15 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19.04.2021 r. do 25.04.2021 r.

1. zajęcia dla słuchaczy przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego (oddziały: ATV_Z4, TRN_Z4, BHP_Z3, K_INF.03._Z2) odbywają się zgodnie z planem na terenie szkoły;

2. zajęcia dla słuchaczy pozostałych kierunków
(oddziały: K_ELM.03_Z2, K_MEC.09_Z2, K_EKA.07_Z2, K_BUD.09_Z2, K_HGT.12_Z2, K_AUD.02_Z2, K_ELE.02_Z2A, K_ELE.02_Z2B, K_MOT.05_Z2A, K_MOT.05_Z2B, K_MOT.03_Z1,

prowadzone będą za pośrednictwem platformy MOODLE (https://eplatforma.nowoczesnaszkola.edu.pl/login/index.php).

Oprócz dostępu do materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej MOODLE słuchacze mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach online z prowadzącymi dane zajęcia.