ZAJĘCIA W TERMINIE OD 22.03.2021 DO 11.04.2021

Informujemy, że od 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. zajęcia odbywać się będą w systemie mieszanym.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. część zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu będzie prowadzona stacjonarnie w szkole, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
Pozostałe zajęcia, zgodnie z planem, nadal odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Moodle.
Szczegółowe informacje na temat organizacji poszczególnych zajęć znajdują się w planie.