ZAJĘCIA W TERMINIE OD 29.03.2021 DO 11.04.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r. prowadzone będą za pośrednictwem platformy MOODLE (https://eplatforma.nowoczesnaszkola.edu.pl/login/index.php).