ZAJĘCIA W TERMINIE OD 31.05.2021 r.

Informujemy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r., od 31.05.2021 r. zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi lub miejscu wskazanym w planie zajęć.

Szczegółowe informacje na temat organizacji poszczególnych zajęć znajdują się w planie.