Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego!

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek województwa łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.

Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania swoich kandydatur w 5 kategoriach:
1. Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności,
2. Debiut Roku,
3. Lider Innowacji,
4. Edukacja dla Biznesu,
5. Projekt przyszłości.

Zgłoszenia można składać do 30 września 2020 roku.
Więcej informacji na stronie biznesnaplus.lodzkie.pl.