Zmiana trybu nauczania w terminie od 30.11.2020 do 03.01.2021

Informujemy, że od najbliższego piątku tj. 4.12.2020 r. zajęcia odbywać się będą w systemie mieszanym.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. część zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu będzie prowadzona stacjonarnie w szkole, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
Pozostałe zajęcia, zgodnie z planem, nadal odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Moodle.
Szczegółowe informacje na temat organizacji poszczególnych zajęć znajdują się w planie.
Ponadto w rozporządzeniu znalazł się zapis o przywróceniu możliwości odbywania praktyk zawodowych u pracodawców.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ termin ferii zimowych, obecny termin to 4.01.2021 r.-17.01.2021 r. , co spowodowało wydłużenie semestru do 31 stycznia 2021 r.