Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi współpracuje z firmą Häring Polska od 2009 roku. Współpracę rozpoczęliśmy od innowacji pedagogicznej „Nowa jakość szkolnictwa zawodowego osiągana poprzez kształcenie w systemie dualnym”. Była ona próbą wzbogacenia oferty edukacyjnej skierowanej do absolwentów szkół średnich, poprzez zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i niespotykanego dotąd w Polsce dualnego systemu kształcenia na poziomie średniej szkoły zawodowej. Polega ona na równoczesnym kształceniu w szkole (2 dni w tygodniu) i praktycznej nauce w zakładzie (3 dni w tygodniu).

Firma Häring to przedsiębiorstwo z siedzibą główną w Bubsheim (Niemcy) utworzone w 1962 roku. Jako producent detali precyzyjnych i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego, oferuje nowoczesne rozwiązania w komponentach do jednostek napędowych, systemów wtryskowych, przekładni, systemów ABS, czujników foteli oraz mobliności elektrycznej. Koncern Häring zatrudnia ponad 4000 pracowników w pięciu lokalizacjach na całym świecie: Niemczech, Polsce, Chinach, Tunezji i USA.

Odział Häring Polska S.A. stale rozwija się i tworzy nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych mechaników.

W Filii w Piotrkowie Trybunalskim możemy kształcić w zawodach: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik, sprzedawca, technik handlowiec, mechatronik, technik mechatronik.

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęliśmy realizację kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.