Dyżury kierowników

Harmonogram dyżurów kadry kierowniczej
I semestr roku szkolnego 2022/2023

Agnieszka Woźniak
dyżur: czwartek 15.00 - 17.30

email: agnieszka.wozniak@nowoczesnaszkola.edu.pl

Kierownik kierunków:

 • Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Technik realizacji nagrań
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Kucharz
 • Technik rachunkowości

Andrzej Jędrzejczak
dyżur: środa godz. 13.00 - 15.00
w ZSS w Łodzi, ul. Hipoteczna 8/10

email: andrzej.jedrzejczak@nowoczesnaszkola.edu.pl

Kierownik kierunku:

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Lakiernik

Ryszard Zankowski
dyżur: poniedziałek  godz. 15.00 - 17.00

email: ryszard.zankowski@nowoczesnaszkola.edu.pl

Kierownik kierunków:

 • Elektronik
 • Technik elektronik
 • Technik mechatronik

Mariusz Seneczyn
dyżur: sobota 8.00 - 10.00

email: mariusz.seneczyn@nowoczesnaszkola.edu.pl

Kierownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim

Z dyżurującym kierownikiem mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu (42) 631 98 48, wewnętrzny 24.

Terminarz konsultacji nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi znajduje się w budynku Zespołu, na tablicy przy sekretariacie (art. 42 ust. 2f Ustawy Karta Nauczyciela)