Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

(42) 631 98 48 wew. 15
784 207 390
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Informacja o szkole w języku migowym

Informacja o działalności

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi to placówka Samorządu Województwa Łódzkiego w skład której wchodzi powołane we wrześniu 2013 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi wraz z  Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz filią w Piotrkowie Trybunalskim. Jesteśmy jedną z niewielu placówek specjalizujących się w kształceniu zawodowym młodzieży w wieku  od 18 lat i osób dorosłych z Łodzi i regionu. Naszą pasją jest kształcenie w kwalifikacjach, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i przygotowywanie słuchaczy do wykonywania przyszłych zadań zawodowych. Oferujemy kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Nauka w zależności od kierunku trwa od roku (dwa semestry) do 2 lat (cztery semestry). ZSiPONTWŁ w Łodzi posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego.

Nauka w Zespole prowadzona jest w Szkole Policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Obie formy kształcenia są bezpłatne i dają możliwość uzyskania tytułu technika.

O nas – informacja w polskim języku migowym (PJM)

O nas – tekst do odczytu maszynowego
.doc (do ściągnięcia)
.pdf (do ściągnięcia)

O nas – tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR)
odczyt ETR

Czytaj więcej

W ramach nauki w Szkole Policealnej oferujemy następujące kierunki:

 • Technik realizacji nagrań – kierunek obejmuje montaż dźwięku oraz realizację nagrań dźwiękowych.
 • Technik archiwista – kierunek obejmuje organizację i prowadzenie archiwum oraz opracowywanie materiałów archiwalnych.
 • Technik BHP – kierunek obejmuje zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
 • Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej- kierunek obejmuje przygotowanie i organizację produkcji audiowizualnej.
 • Technik administracji – kierunek obejmuje obsługę klienta w jednostkach administracji.

Kursy zawodowe umożliwiają uzyskanie bądź uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Oferujemy wiele różnych kursów w różnych grupach zawodów  w formie zaocznej:

 • Administracyjno-usługowe.
 • Budowlane.
 • Elektryczno-elektroniczne.
 • Mechaniczne.
 • Turystyczno-gastronomiczne.

Zajęcia odbywają się w systemie:

 • zaocznym (zjazdy co 2 tygodnie),

ZSiPONT w Łodzi stawia na praktyczny wymiar kształcenia. Proces kształcenia i uczenia się ukierunkowany jest na osiąganie konkretnych, wymiernych rezultatów, w formie ukształtowanych umiejętności intelektualnych i praktycznych, które umożliwiają wykonywanie określonego zakresu pracy w zawodzie. Dysponujemy nowoczesną bazą techniczną i dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą nauczycielską.

Stawiamy na aktywizujące metody nauczania, wyzwalając aktywność, kreatywność i zdolność do samooceny. W takim układzie nauczyciel staje się doradcą, partnerem w procesie dydaktycznym. Realizowane programy nauczania posiadają elastyczną strukturę, można je modyfikować i uzupełniać nie burząc całościowej konstrukcji a jedynie dostosowując treści do zmieniających się potrzeb rynku pracy, rozwoju nauki i technologii oraz predyspozycji słuchacza. 

Dyrektor szkoły – Sebastian Zaborowski

Telefon: (42) 631 98 48

Kontakt z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi:

Adres: 90-145 Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122

Telefon:     (42) 631 98 48 wew.11
e-mail:     sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl          
Telefon:     (42) 631 98 48 wew.15
kom.     784 207 390
e-mail:     szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Przyjmowanie interesantów:
Sekretariat dyrektora:
poniedziałek – piątek: od 08:00 do 16:00

Sekretariat słuchaczy:
wtorek – piątek: od 08:00 do 16:00
poniedziałek – nieczynny
sobota: od 8.00 do 14.00

Aby skutecznie komunikować się z ZSiPONTWŁ w Łodzi osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • wysłać wiadomość e-mail na adres: sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl; szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl;
 • napisać pismo na adres: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, 90-145 Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122;
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej z sekretariatem szkoły do spraw słuchaczy pod numer: (42) 631 98 48 wew.15; kom. 784 207 390.
 • przyjść osobiście do siedziby Zespołu, istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego z pracownikiem za pomocą pętli indukcyjnej.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. G. Narutowicza  i od ulicy H. Debicha. Do obu wejść prowadzą schody. Główne wejście  od ulicy G. Narutowicza 122 wyposażone jest w podjazd dla osób na wózkach. Portiernia znajduje się po lewej stronie przy wejściu od ul. G. Narutowicza. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale dydaktyczne, toalety, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój w bursie) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp ze względu na windę, która została zamontowana w budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na I piętrze. Przed budynkiem od strony ulicy H. Debicha wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.