O nas

Bezpłatna szkoła

Samorządu Województwa Łódzkiego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi to placówka Samorządu Województwa Łódzkiego w skład której wchodzi  powołane we wrześniu 2013 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi wraz z istniejącą od 2007 roku Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. Jesteśmy jedną z niewielu placówek specjalizujących się w kształceniu zawodowym osób dorosłych z Łodzi i regionu. Naszą pasją jest kształcenie w kwalifikacjach, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i przygotowywanie słuchaczy do wykonywania przyszłych zadań zawodowych.

Oferujemy kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Pełną listę kierunków znajdą Państwo tutaj »

Nauka w Centrum to nauka w formie szkolnej oraz w formie pozaszkolnej – kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Obie formy kształcenia są bezpłatne i  dają możliwość pozyskania tytułu technika.

 

Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce, realizujemy kształcenie w systemie modułowym i dualnym, w których cele kształcenia i materiał nauczania wynikają z przyszłych zadań zawodowych. Przygotowując ucznia do określonego zawodu zwracamy uwagę głównie na realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy. Taka organizacja procesu kształcenia łączy nabywane umiejętności w typowym procesie dydaktycznym oraz w warunkach produkcyjnych na wydzielonych stanowiskach szkoleniowych w firmach.

Stawiamy na aktywizujące metody nauczania, wyzwalając aktywność, kreatywność i zdolność do samooceny. W takim układzie nauczyciel staje się doradcą, partnerem oraz projektantem procesu dydaktycznego. Realizowane programy nauczania posiadają elastyczną strukturę, można je modyfikować i uzupełniać nie burząc całościowej konstrukcji a jedynie dostosowując treści do zmieniających się potrzeb rynku pracy, rozwoju nauki i technologii oraz predyspozycji słuchacza.

Proponowana przez nas forma zajęć zwiększa efektywność kształcenia, co jest szczególnie ważne w szkołach dla dorosłych, do których niejednokrotnie trafiają osoby mające dłuższą przerwę w nauce. W celu zapewnienia słuchaczom wysokiego poziomu zajęć, współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi: Politechniką Łódzką, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi oraz Zespołem Szkół Samochodowych w Łodzi, które dysponują odpowiednio wyposażonymi pracowniami, przygotowanymi do realizowania poszczególnych jednostek modułowych.

Zajęcia odbywają się dwóch systemach:

  • stacjonarnym (3 dni w tygodniu)
  • zaocznym (zjazdy co 2 tygodnie)

Proces kształcenia i uczenia się ukierunkowany jest na osiąganie konkretnych, wymiernych rezultatów, w formie ukształtowanych umiejętności intelektualnych i praktycznych, które umożliwiają wykonywanie określonego zakresu pracy w zawodzie. Dysponujemy nowoczesną bazą techniczną i dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą nauczycielską.

Jako placówka zawodowa bardzo duży nacisk kładziemy na badanie rynku pracy poprzez współpracę z Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy oraz czołowymi przedsiębiorstwami województwa łódzkiego. Dzięki temu kierunki kształcenia przez nas proponowane wynikają z aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wśród wielu partnerów, którzy aktywnie uczestniczą w poszerzeniu oferty edukacyjnej Centrum należy wymienić następujące firmy:

Haering Polska Sp. z o.o., SKB Drive Tech S.A., Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Sto-ispo Sp. z o.o., B/S/H, FESTO Sp. z o.o., ASCO NUMATICS Sp. z o.o., TEM, Ceramika Paradyż Sp. z o.o.,Wirthwein Polska Sp. z o.o., ABB ELTA, P&V Sp. z o.o., Coko – Werk Polska Sp. z o.o., Mecalit Polska Sp. z o.o., Procter & Gamble, Panta Plast Sp. z o.o., Bilplast Sp. z o.o. i inne.

Dzięki tej współpracy możemy na bieżąco monitorować rynek pracy, jak i zwracać uwagę na odpowiedni dobór treści nauczania wynikający z jego potrzeb. Powyższe działania pozwalają na funkcjonowanie innowacyjnego kształcenia zawodowego wprowadzającego rozwiązania techniczne i technologiczne zakładów pracy na ścieżkę edukacji zawodowej oraz prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych branży reprezentowanej przez firmy i pośrednio przez nasza szkołę.