O nas

Bezpłatna szkoła
Samorządu Województwa Łódzkiego

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi to placówka Samorządu Województwa Łódzkiego w skład której wchodzi powołane we wrześniu 2013 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi wraz z istniejącą od 2007 roku Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi oraz filiami w Piotrkowie Trybunalskim, w Radomsku i w Kutnie. Jesteśmy jedną z niewielu placówek specjalizujących się w kształceniu zawodowym osób dorosłych z Łodzi i regionu. Naszą pasją jest kształcenie w kwalifikacjach, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i przygotowywanie słuchaczy do wykonywania przyszłych zadań zawodowych. Oferujemy kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Pełną listę kierunków w formie szkolnej znajdą Państwo tutaj »
Pełną listę kierunków w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych znajdą Państwo tutaj »

Nauka w Zespole to nauka w formie szkolnej oraz w formie pozaszkolnej – kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Obie formy kształcenia są bezpłatne i  dają możliwość uzyskania tytułu technika.

Zajęcia odbywają się w kilku systemach:

  • stacjonarnym (3 dni w tygodniu)
  • dualnym ( 3 dni w szkole, 2 dni w zakładzie pracy)
  • zaocznym (zjazdy co 2 tygodnie)

Proces kształcenia i uczenia się ukierunkowany jest na osiąganie konkretnych, wymiernych rezultatów, w formie ukształtowanych umiejętności intelektualnych i praktycznych, które umożliwiają wykonywanie określonego zakresu pracy w zawodzie. Dysponujemy nowoczesną bazą techniczną i dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą nauczycielską.

Stawiamy na aktywizujące metody nauczania, wyzwalając aktywność, kreatywność i zdolność do samooceny. W takim układzie nauczyciel staje się doradcą, partnerem oraz projektantem procesu dydaktycznego. Realizowane programy nauczania posiadają elastyczną strukturę, można je modyfikować i uzupełniać nie burząc całościowej konstrukcji a jedynie dostosowując treści do zmieniających się potrzeb rynku pracy, rozwoju nauki i technologii oraz predyspozycji słuchacza.