Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

(42) 631 98 48 wew. 15
784 207 390
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi współpracuje z firmą Häring Polska od 2009 roku. Współpracę rozpoczęliśmy od innowacji pedagogicznej „Nowa jakość szkolnictwa zawodowego osiągana poprzez kształcenie w systemie dualnym”. Była ona próbą wzbogacenia oferty edukacyjnej skierowanej do absolwentów szkół średnich, poprzez zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i niespotykanego dotąd w Polsce dualnego systemu kształcenia na poziomie średniej szkoły zawodowej. Polega ona na równoczesnym kształceniu w szkole (2 dni w tygodniu) i praktycznej nauce w zakładzie (3 dni w tygodniu).

Firma Häring to przedsiębiorstwo z siedzibą główną w Bubsheim (Niemcy) utworzone w 1962 roku. Jako producent detali precyzyjnych i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego, oferuje nowoczesne rozwiązania w komponentach do jednostek napędowych, systemów wtryskowych, przekładni, systemów ABS, czujników foteli oraz mobliności elektrycznej. Koncern Häring zatrudnia ponad 4000 pracowników w pięciu lokalizacjach na całym świecie: Niemczech, Polsce, Chinach, Tunezji i USA.

Odział Häring Polska S.A. stale rozwija się i tworzy nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych mechaników.

W Filii w Piotrkowie Trybunalskim możemy kształcić w zawodach: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik, sprzedawca, technik handlowiec, mechatronik, technik mechatronik.

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęliśmy realizację kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik mechanik:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Zawód: Operator obrabiarek skrawających
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Do zadań operatora obrabiarek skrawających należy między innymi obsługa maszyn skrawających: tokarki czy frezarki, zarówno konwencjonalne jak i CNC. Do jego obowiązków należy również ustawianie i mocowanie narzędzi, zadbanie o jakość elementów, które są wykonywane, bieżąca kontrola pracy maszyny, ustawianie odpowiednich narzędzi w magazynie obrabiarki, serwisowanie obrabiarki konwencjonalnej i CNC oraz ich diagnostyka. Do zadań operatora może również należeć wprowadzanie korekty błędów czy programowanie maszyny.

Zadania zawodowe:

 • obrabianie elementów z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie,
 • czytanie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie niezbędnych obliczeń,
 • dobieranie odpowiedniego oprzyrządowania do obrabiarek,
 • znajomość materiałów eksploatacyjnych oraz odpowiednie do rodzaju materiału parametry skrawania,
 • posiadanie podstaw programowania obrabiarek sterowanych numeryczni

Operator obrabiarek skrawających może być zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych: wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, oraz zakładach: budowy i eksploatacji tabory kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Zawód: Ślusarz

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Do zadań ślusarza należy między innymi wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej, wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej, wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie i naprawianie narzędzi skrawających jednolitych, takich jak: rozwiertaki, piłki, noże tokarskie, wiertła, frezy, gwintowniki,
 • montowanie, demontowanie, naprawianie i ustawianie uchwytów i przyrządów do maszyn skrawających i przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • montowanie, demontowanie, naprawianie i ustawianie narzędzi skrawających np. na automatycznych liniach obrabiarkowych
 • wykonywanie ozdobnej galanterii metalowej, krat, lamp, rygli i zawiasów oraz rekonstruowanie metalowych obiektów i ich elementów
 • wykonywanie modeli odlewniczych na podstawie rysunków.

Ślusarz  może być zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych:

 • zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
 • oraz zakładach: budowy i eksploatacji tabory kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.
 • wykorzystujących obróbkę skrawaniem,
 • zajmujących się wytwarzaniem, odnawianiem i konserwowaniem zbroi płytowych i broni białej, broni myśliwskiej i sportowej.