Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

(42) 631 98 48 wew. 15
784 207 390
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Monter sieci i instalcji sanitarnych

Kurs zawodowy monter sieci i instalacji sanitarnych

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Celem kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych.

Zadania zawodowe obejmują:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań
zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
784 207 390

Kurs kwalifikacyjny monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych to specjalista, którego zadania i czynności w zakresie wykonywania robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji zależą od stanowiska, na jakim pracuje. Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do wykonywania pracy niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Wymagana jest ostrość wzroku i słuchu, wrażliwość węchowa oraz zmysł równowagi.

Pracownika w tym zawodzie powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność nawiązywania kontaktów, współpracy w zespole, zdolności organizacyjne i kierownicze.

W przypadku pracy z paliwami, parą technologiczną, gorącą wodą lub wodą pod wysokim ciśnieniem, niezbędna jest zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. W sytuacjach usuwania poważnych awarii potrzebne są takie cechy osobowości, jak: odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz zdolność do pracy w szybkim tempie i pod presją.

Nasi kursanci zostają odpowiednio przygotowani do wykonywania różnego rodzaju zadań zawodowych. Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych może podejmować się pracy zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej czy przemysłowych, gdzie montuje instalacje i urządzenia sanitarne:

 • zimnej i ciepłej wody,
 • centralnego ogrzewania,
 • wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Monter sieci i instalacji sanitarnych może być zatrudniony:

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci i instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych oraz utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci,
 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
 • hurtowniach materiałów budowlanych.

Czas trwania nauki – 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota, niedziela), średnio co dwa tygodnie.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

Może zajmować się również montażem przewodów czy armatury. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do montowania oraz napraw wyposażenia łazienek i kuchni. Absolwent kursu hydraulicznego może także zajmować się usuwaniem przyczyn awarii i niedrożności oraz naprawiać uszkodzone instalacje i urządzenia – grzejniki, piece centralnego ogrzewania czy pompy, oraz rury, zbiorniki, umywalki i wanny.

Monter instalacji sanitarnych po zakończonym kursie hydraulicznym w naszej szkole może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych i instalacyjnych, administracjach domów mieszkalnych oraz warsztatach rzemieślniczych czy remontowo-montażowych.

Szczegóły

W trakcie nauki
będziesz mieć możliwość:

 1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
 2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
 3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
 4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki – są to egzaminy bezpłatne.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA