Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

(42) 631 98 48 wew. 15
784 207 390
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Technik administracji

technik administracji

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń oraz zebrań.

W programie uwzględniono najważniejsze zagadnienia w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i pracy, naukę języka obcego oraz kształcenie kompetencji społecznych, jak choćby elementy savoir vivre konieczne przy obsłudze petentów.

Czas trwania nauki – 4 semestry.
Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań
zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
784 207 390

Technik administracji może być zatrudniony:

 • w administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej),
 • w jednostkach samorządu terytorialnego (urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych),
 • w jednostkach organizacyjnych gminy,
 • w samorządach zawodowych i gospodarczych,
 • w przedsiębiorstwach,
 • w organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Chcesz pracować w biurze i wykonywać administracyjne sprawy?  Zadania zawodowe technika administracji obejmują:

 • wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom,
 • kompletowanie i porządkowanie aktów prawnych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzanie protokołów, analiz i sprawozdań,
 • udostępnianie dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 • sporządzanie dokumentów finansowych zgodnie z procedurami,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce organizacyjnej,
 • organizowanie postępowania administracyjnego.

Szczegóły

W trakcie nauki
będziesz mieć możliwość:

 1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
 2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
 3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
 4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki – są to egzaminy bezpłatne.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA