Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

(42) 631 98 48 wew. 15
784 207 390
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Technik archiwista

Technik archiwista

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Plan nauczania

Kierunek technik archiwista skierowany jest przede wszystkim do osób komunikatywnych, opanowanych i cierpliwych, które cechuje również dobra organizacja pracy i skrupulatność. Praca technika archiwisty jest nastawiona na ciągły kontakt z klientami, którzy przychodząc do archiwum oczekują uzyskania niezbędnych dla nich danych.
Główne zadania archiwisty to dbanie o ład i porządek w archiwum. Ważne jest też monitorowanie temperatury oraz wilgotności powietrza, gdyż w pomieszczeniach powinny panować warunki właściwe dla przechowywania dokumentów.

Czas trwania nauki – 4 semestry.
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań
zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
784 207 390

Zadania zawodowe technika archiwisty obejmują:

 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego,
 • ewidencjonowanie dokumentacji aktowej,
 • brakowanie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
 • przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego,
 • opracowywanie i zabezpieczanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,
 • opracowywanie dokumentacji audiowizualnej,
 • gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Technik archiwista może być zatrudniony w:

 • archiwach państwowych,
 • archiwach urzędów i instytucji (archiwach zakładowych),
 • firmach porządkujących akty na zlecenie instytucji lub osób prywatnych.

Szczegóły

W trakcie nauki
będziesz mieć możliwość:

 1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
 2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
 3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
 4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki – są to egzaminy bezpłatne.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA