Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

(42) 631 98 48 wew. 15
784 207 390
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Technik elektryk

Kurs zawodowy technik elektryk

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań
zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
784 207 390

Kurs kwalifikacyjny technik elektryk

Technik elektryk to specjalista zatrudniony przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej oraz wykonywaniu i eksploatacji instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną. Technik elektryk odpowiada również za instalację i uruchamianie maszyn oraz urządzeń elektrycznych, a także regulowanie parametrów związanych z ich pracą. Do jego obowiązków należy również wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji, napraw instalacji, maszyn oraz urządzeń elektrycznych oraz układów automatyki.

Technik elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających
i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota, niedziela), średnio co dwa tygodnie.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • eksploatowania instalacji elektrycznych,
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa zajmujące się montażem, uruchomieniem i konserwacją instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Aktualnie jest to konkretny zawód o wysokiej pozycji na rynku. Pozytywnie zakończony zaoczny kurs kwalifikacyjny technik elektryk umożliwia podjęcie pracy w zawodzie.  Zawód składa się z dwóch kwalifikacji : Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Absolwenci szkoły kształcącej mogą być zatrudnieni jako między innymi:

 • Specjalista do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych, specjalista do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych oraz specjalista ds. pomiarów,
 • Asystent projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych,
 • Konserwator urządzeń i sprzętu elektrycznego,
 • Kierownik zmiany i mistrz przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
 • Kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej.

Absolwenci naszego kursu Technik Elektryk prowadzonego zaocznie mogą również założyć własną działalność gospodarczo-usługową i prowadzić firmę w branży.

Aby uzyskać tytuł technika elektryka należy:

Szczegóły

W trakcie nauki
będziesz mieć możliwość:

 1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
 2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
 3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
 4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki – są to egzaminy bezpłatne.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA